Vilka är vi?

Medverkande aktörer under World Aids Day Stockholm

Varje år till internationella världsaidsdagen samlas ett varierande antal aktörer både från vården och frivilligsektorn för att sätta hiv på agendan. Samarbetet sker inom ramen för regionalt kunskapsnätverk för hiv/STI-prevention Stockholm/Gotland. Arrangörer 2015 är Hiv-Sverige,  Lafa – enheten för sexualitet och hälsa Stockholms läns landsting, Nationellt kunskaps – och resurscentrum för barn och unga med hiv, Posithiva Gruppen och RFSU.

 

Lafa är en förkortning för Landstinget förebygger aids och har till uppgift att förebygga hiv, andra sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter i Stockholms län. Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad i länet, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar, inom vården och frivilligorganisationer. Vi vänder oss även direkt till målgrupperna med bland annat annonskampanjer och internetsajter.

 

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sina medlemsföreningar, arbetar för att skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Hiv-Sverige är en partipolitiskt- och religiöst obunden organisation som fokuserar på politisk påverkan och opinionsbildning, vara sakkunnig och informationsbas, samt tillhanda hålla juridisk rådgivning och processföring för personer som lever med hiv.

 

Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige, dvs för alla hivpositiva män som har sex med män (MSM). Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden. Styrelsen består enbart av hivpositiva medlemmar.

 

Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum för barn och unga med hiv vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge erbjuder informationsmaterial och pedagogiskt material, föreläsningar om barn och unga med hiv, handledning i enskilda ärenden, stöd och utbildning, hivskola samt konferens för unga vuxna med hiv.

 

Sesammottagningarna riktar sig till kvinnor, män och transpersoner som fyllt 23 år. Hit kan man söka med frågor som rör sexuell hälsa och för provtagning av sexuellt överförbara infektioner. Sesammottagningarna arrangerar även utbildningar och kurser för vårdgivare.

 

Kommentarer inaktiverade.