Vad är WAD?

World Aids Day sedan 1988
I över 25 år har World Aids Day uppmärksammats internationellt. Initiativet togs 1988 inom Världshälsoorganisationens (WHO) globala aidsprogram UNAIDS. Dagen äger rum den 1 december varje år runt om i världen. För att få en ökad effekt av alla aktiviteter som anordnas brukar man följa ett tema som kan variera från år till år. Under senare år har fokus legat på att världens länder ska hålla sitt löfte med bidrag till den globala fonden ”Keep the promise”. Förra året handlade det om ”Getting to Zero”, vilket innebär noll nya hiv-infektioner, noll diskriminering och noll aids-relaterade dödsfall något som gäller än idag.

World Aids Campaign (WAC) är en oberoende frivilligorganisation som ansvarar över World Aids Day. WAC skapades 1997 av UNAIDS och har till viss del påverkat den internationella agendan. 2004 valde man att frigöra WAC från UNAIDS och året därpå tog WAC över ansvaret för World Aids Day.  WAC:s huvudfokus är att öka allmänhetens kännedom runt hiv och aids-relaterade frågor.

Läs mer på:

World Aids Campaign
AIDS & HIV Information from AVERT

Läget i världen
Idag lever ca 35 miljoner människor med hiv enligt UNAIDS. Sedan det första aidsfallet diagnostiserades 1981 har över 25 miljoner människor avlidit av sjukdomen. Ökad tillgång till behandling har gjort stor effekt på den hiv-relaterade dödligheten, nu finns god chanser för människor att leva ett hälsosamt och långt liv med sjukdomen. Men fortfarande är det mer än 10 miljoner människor som väntar på livräddande behandling och sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen.

Värst drabbat av epidemin är södra Afrika, här finns två tredjedelar av alla hivsmittade i världen. Hälften av alla hivpositiva i världen är kvinnor, en tiondel är barn under 18 år. Den snabbaste smittspridningen just nu ses i Centralasien, Östasien och Östeuropa.

Läs mer på:

UNAIDS

Läget i Sverige
Sedan hivepidemins start under mitten av 1980-talet har drygt 10 300 fall av hivinfektioner rapporterats i Sverige. Idag lever cirka 6500 människor med hiv i landet, varav 70 procent är män. Omkring hälften av dessa personer bor i Stockholm, cirka 3000 personer. 2013 rapporterades 461 nya hivinfektioner. De senaste 10 åren har antal personer som fått en hivdiagnos i Sverige varit mellan 400 och 500 per år.

Den vanligaste är att man får sin hivinfektionen utomlands via heterosexuell överföring vid oskyddat sex. Antalet personer som överförts med hiv i Sverige (86 fall 2013) har varit relativt stabilt den senaste tioårsperioden men vissa skillnader finns vad gäller olika överföringsvägar. De som fått hiv i Sverige genom sex mellan män som har sex med män (MSM) har ökat sedan 2004 men stabiliserats de senaste åren på ca 65 fall (62 fall 2013). En fortsatt ökning ses dock bland utlandsfödda MSM där 29 fall rapporterades 2013.

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten

Smittskydd Stockholm

Red Ribbon
Red Ribbon är den internationella symbolen som står för solidaritet och tolerans inför dem som lever med hiv och aids och deras anhöriga. Symbolen har funnits i 20 år och idén föddes av Visual AIDS i New York. Red Ribbon skapades i samma stil som ”Yellow Ribbon”, en känd symbol som stöttade soldaterna i Gulfkriget.

Visual Aids siktade först in sig på Tony Award-galan (amerikanskt teaterpris) där tanken var att artisterna skulle bära symbolen under galan. Olyckligt nog var det bara skådespelaren Jeremy Irons som bar symbolen under kvällen och tv-publiken hade inte blivit informerade om vad den nya symbolen betydde. 1992 kom symbolen till Europa när mer än 100 000 Red Ribbons distribuerades under Freddie Mercury Aidsgalan på Wembley Stadion i London. Mer än en miljard människor i över 70 länder såg konserten på TV.

Nu för tiden känner människor världen över till Red Ribbon och många äger en själv. Vill du vara med och stödja kampen mot hiv och aids beställ din Red Ribbon här.

Kommentarer inaktiverade.